The Temp Files Project version 2

TempFiles Projekt - udstilling

Et projekt om ytringsfrihed, ophavsret og openscource kunst i den digitale tidsalder.

Del

Projektet, The Temp Files Project, bliver afviklet og udviklet i flere tempi. Lige nu kan man se version 2 i galleri Artworker i Fredericiagade i København frem til d 28 maj.

Kopi eller bare original?

I version 2 vises der både de originale værker fra version 1, der blev vist på Art Fair i februar 2010, men også kopierne, der er fremstillet nøjagtig i samme størrelse og også her som print på lærred. Det eneste der adskiller dem fra originalerne er de store røde “copy”
stempler, der er sat vilkårligt på lærredet – som en reference til det almindeligt kendte røde copy stempel vi ser på dokumenter.

I udstillingen er værkerne placeret parvis, kopi og original, for netop at sætte fokus på den mentale forskel der får os til at skille værkerne fra hinanden, og i yderste konsekvens vurdere dem, som god eller dårlig kunst. Dette alene i kraft af, om værket besidder en originalitet. Det paradoksale er derfor at i The Temp Files Project er kopierne i virkeligheden ligeså originale, som originalerne selv. Det bliver de i kraft af stemplerne, der gør dem til unikke værker, til trods for at de refererer kraftigt tilbage til “originalen”. I virkeligheden gør netop dette paradoks, dem måske mere interessante end originalen selv?

Uanset hvad, ønsker jeg gennem projektet at sætte min optik på forskellige vinkler omkring ophavsret – og hvilken betydning ophavsretten har for os, som værdimæssig facilitator, og hvad dette værdissæt gør ved vores grundlæggende syn på vor omverden (kunsten), og dennes udvikling.

En havfrue i nød

Problematikkerne omkring hvordan ophavsret ikke entydigt kan bruges til at beskytte kunsten, men i høj grad også til at begrænse kunsten er jeg, ligesom mange andre, stødt ind i da jeg valgte at bruge Den Lille Havfrue af Edward Eriksen i en digital collage i 2009.

Eriksen familien er kendt for at værne om deres ophavsret til den lille bronze skulptur, og de kontaktede mig da også, hvorefter jeg valgte at trække værket fra nettet, hvor det var sat til salg, fremfor at give dem 10 pct af min indtjening (vi taler her om et værk til omkring sølle 500,- kr) – eller for den sags skyld at undgå en decideret retssag. Det er tydeligt at de har et ønske om at værne om hende, som det kunstværk hun er – dog ikke mere end at de gerne vil have royalties!

Det episoden med arvingerne fik mig til at interessere mig for, var netop hvordan vi som mennesker ofte holder krampagtigt fast på gamel form, og dermed ikke tillader eller giver plads til nyt: Plads til udvikling.

Men også at det at ophavsretten jo går ind og beskytter en kunstners værk, for at sikre kunstnerens økonomiske grundlag. Og det er der jo ikke være noget galt i. Problemet opstår når man med ophavsretsloven i hånden går ind og vil kontrollere om der bliver refereret til dette bestemte kunstværk – og derved stopper en kunstnerisk tradition for netop intertekstualitet, og ikke mindst den kunstneriske ytringsfrihed. Det er her havfruen strander for mig! 

Digitale havfruer 

Jeg er af den overbevisning at de nye digitale medier netop kan lære os at åbne op, tvinge os til at tænke nyt – også omkring ophavsret. Ligesom man ser hvordan det har påvirket musikbranchen i voldsom grad. Musikere tvinges på grund af ulovlig kopiering til at tænke alternativt i forhold til hvordan de  skal kunne leve af deres musik i fremtiden.

Men hvad med billedkunsten? Vi lever i en verden er i høj grad er af visuel karakter, og det visuelle er det bærende element i de ærkdigitale medier. Det er her der kommunikeres med billeder, med smiley'er osv. Fordi det er hurtigt for os at afkode. Billedsproglige kompentencer er derfor vigtige  kundskaber: Vi kommunikerer med billeder! Derfor vælger jeg også at kommunikere visuelt via mine havfruer i The temp Files Project – en naturlig ting for mig, også som billedkunstner.

Derfor vælger jeg at mine værkdigitale medier. Det er her der kommunikeres med billeder, med smiley'er osv. Fordi det er hurtigt for os at afkode. Billedsproglige kompentencer er derfor vigtige  kundskaber: Vi kommunikerer med billeder! Derfor vælger jeg også at kommunikere visuelt via mine havfruer i The temp Files Project – en naturlig ting for mig, også som billedkunstner, at filerne skal være tilgængelige for andre i digital form, så de også kan “snakke med” om ophavret og havfruer.

Copy paste – en verden af muligheder

I denne digitale genre er originaliteten i penselstrøget ikke det vigtigste, det er naturligvis udtrykket men også kommunikationen, det sociale, det at udforske og bygge videre. Det er det jeg forsøger at udforske med The Temp files Project.

havrue i selskab med kopi af havfrue

Som projektet står nu i galleriet, har jeg skabt havfruebillederne på computeren, for dernæst at printe dem på de store 1 x 1 meter lærreder, der derved giver et nyt udtryk på gammel form . Fra deres plads på lærredet på gallerivæggen, kommer de med deres statements hver især – men samlet udtrykker de et ønske om netop at bygge videre på og fra gammel form, med nye teknikker der bringer værkerne tilbage fra computeren og ind i virkeligheden. For cyber space er ikke en parallelverden, men en del af vores verden. Der går pile begge veje.

Motivmæssigt har jeg søgt, gennem computerens redskaber, at skabe en sanselighed og kropslighed, med referencer tilbage til den victorianske kunst, hvor kroppens kødelighed i den grad var i fokus, trods den seksuelle undertrykkelse, der ellers herskede på den tid. Det var kunst der på trods alligevel blev anerkendt helt ind i kongehuset. Det man undertrykker popper altså op et andet sted, og derfor vrimler det med havfruer i galleriet – men de er af den mere personlige slags, de er bygget over fotos af mig, kunstneren selv, for er der noget jeg har ophavsret til er det mig.

Her udgør nøgenheden det sårbare ikke perfekte (i forhold til vor tid), der muterer ind i  havfrueformen. I tråd med Den Lille Havfrue på langelinie, der jo er moddelleret op efter 2 forskellige kvinder. Men her muterer jeg sammen med det computerskabte, så 2 verdener mødes i den samme verden – min verden. Det bliver således min indre verden af fantasi, tankevirksomhed  og computerteknologi der mødes med din. Og det er lige her det er spændende at være.

Den digitale prærie

Men den digitale tidsalder giver jo ikke kun mulighed for digital bearbejdning, men også for  massedistribution og social aktivitet. Det er nok de to vigtigste egenskaber ved internettet, og derfor uimodståelige at udforske som samtidskunstner. For netop her, er det blevet tydeligt for enhver hvor lovløst nettet kan være, også i forhold til netop ophavsret, og hvor lidt vi i virkeligheden kan gøre ved det. Man kan blokere adgangen til visse sider – men der vil altid være en digital vej dertil alligevel. Men vigtigs af alt er “open scource” tankegangen. Her er vi alle nybyggere, og vi hjælpes ad med at bygge nyt. Programmører stiller deres programmering til rådighed, som fundament, så du kan udvikle videre, og vi sammen kan nå længere. Er det ikke det det hele handler om? I stedet for krampagtigt at holde fast i ophavsret, og kun have øje for sig selv og sin pengetank?

The Temp Files 3.0

Derfor ønsker jeg at mødes med din verden, med hvad du består af i det digitale univers, så der derved bliver skabt noget nyt. Helt konkret opfordrer jeg dig hermed til at arbejde videre på mine værker med havfruer, og gøre dem til dine. Det er nemlig den bærende idé med The Temp Files version 3.0, hvor jeg opfordrer til at skabe værker med referencer til The Temp Files Project, og uploade dem på The Temp Files Siden. På den måde får projektet indkoorporeret det sociale element, samtidig med at openscource tankegangen realiseres.

Til november, når Den lille Havfrue vender tilbage til Danmark, vil jeg invitere alle de kunstnere, der har lagt værker på Facebook til at udstille dem “live”, så vi på den måde kan byde hende velkommen hjem – til den nye digitale tidsalder!

Du kan se meget mere på:

The Temp Files websitet:
www.artworker.dk/thetempfiles

cph-art kunstnerprofil:
http://www.cph-art.dk/users/temp-files-project

På Facebook:
http://www.facebook.com/pages/The-Temp-Files-Project/111276962224982

Eller du kan kontakte mig  her via min The Temp Files Project her. http://www.cph-art.dk/user/280/contact_anon

NB! Galleriet i Fredericiagade er åbent torsdage fra kl 13-17  og fredage fra kl 13-18.
Sidste åbningsdag for The Temp Files 2.0 er d. 28. maj.

 

Event kalender

Su Mo Tu We Th Fr Sa
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Bliv en forfatter!

Bliv en forfatter!