Roskilde Festival: "Ud af kaos fødes en dansende stjerne"

sejl over pladsen

cph-art mødtes til en snak med arkitekten Jes Vagnby. Han er manden bag Roskilde-festivals plads, dens design, indretning og kunstnerisk udtryk.

Du har lavet festival i mange år. Hvad er din drivkraft? Hvad får dig til at lave det, til at finde det interessant og hvad er det der er mest interessante ved det?

- Festivalen er en begivenhed, som er meget koncentreret. Der er et stort forberedelsesarbejde, der er selve opbygningen og så finder begivenheden sted og så er der ganske kort tid til nedtagning, hvorved det hele forsvinder igen. Og det der er tilbage, det er erindringen om det der skete. Så errindringsbilledet er væsentligt.

Når du arbejder med noget, du skal tage ned igen har du mulighed for, men også en forpligtigelse til, at gå længere, end hvis det var noget, som skulle stå i hundrede år. Derfor mener jeg vi skal eksperimentere mere, vi skal være vildere, vi skal kunne og turde gøre flere exceptionelle ting. Det er vigtigt at involvere publikum, da vi laver festivalen for dem og det er et spørgsmål om at publikum bliver involveret og grebet via en oplevelse helt ud over det sædvanlige. Og det er igen et spørgsmål om at lave noget som er ekstraordinært, meget intenst og spændende.

foto Laura Stamer

- Så synes jeg også at det er spændende fordi omdrejningspunktet er musik, og for mig er musik et internationalt kommunikationsmiddel. Om du kommer fra Island eller fra Sydafrika eller du kommer fra Indien. Vi kommunikerer omkring det samme element. Det har noget at gøre med hvordan mennesker mødes.

- Som udgangspunkt tænker jeg eller definerer jeg festivalen som ’Real Second Life’. Et liv der svarer til internetportalen Second life, hvor man kan leve et liv der er lidt hinsides dagligdagen. Et liv i cyberspace. For mig er Roskilde festival bare real, et ’Second Life’, der foregår i virkeligheden Og der ser jeg større kvaliteter og muligheder end i det teoretiske ’Second Life’. Og når jeg siger: Et reelt ’Second Life’, så det er fordi vi, som festival bestræber os på at være et sted, hvor oplevelserne er anderledes. Og vi gør det primært via at opretholde et højt kunstnerisk niveau baseret på musik, kunst og involverende installationer samt brugen af vores intellekt.

<små hvide huser

- Man kan sige at jeg arbejder ud fra eller med det begreb, som Nietzsche engang har formuleret: "Ud af kaos fødes en dansende stjerne". Og det er grundlaget for mit arbejde. Vi arbejder for at frigøre og frisætte publikum. Vi arbejder på at tilbyde dem en så stor og en så anderledes by, med et så anderledes og så intenst indhold, at de bliver frigjort fra dagligdagens normer og pligter. Vi skaber nye normer, nye måder at være sammen på. En ny åbenhed overfor andre festivaldeltagere, men i høj grad også åbenhed over for det kunstneriske input man får. Så når du tager derfra, så er du måske forvirret eller måske opstemt på et højere niveau og det gør, at du har flyttet dig i livet, at du har fået et større indblik i din egen sjæl i din egen formåen. Og vi behøver ikke at gøre det via stoffer, men vi gør det på en mental måde. Vi gør det via hele vores set up og hele dets påvirkning - kaos.

Vi dyrker faktisk kaos. Et kontrolleret kaos, men vi dyrker kaos, sådan at den enkelte får så stor en oplevelse som muligt. Sådan at der sker et frisætning, at man får et trip. At man kommer op på et højere niveau.

- Vi deler Roskilde Festival op i tre. Vi har et campingområde og vi har en indre plads. Det kalder vi "fire plus fire". Det skal forstås på den måde at de første fire dage er der ingen musik, der arbejder vi med individets eget initiativ, og vi arbejder med inddragelse og involvering. Publikum kommer og er på camping og interagerer med hinanden og udvikler ting. Og det gør vi blandt andet ved at give mulighed for at placere sig i forskellige communities, hvor hvert community har en "Agora", som på græsk betyder pladsdannelse. Agoraerne er to-delte. En del indeholder madlavnings- og spiseområder, toiletter og bade, sikkerhedsdepoter og nærbutik m.m. Anden del er tematiske udfoldelsespladser hvor publikum i stort omfang kan udvikle tiln selv. På den måde er de første fire dage de dage hvor fokus er på "deltagelse", hvorimod de sidste fire dage, er fokus rettet mod indre plads og musikken. Her er fokus "betagelse" fra det store musiske udbud.

folk ved røde rammer

Det er vigtigt at de første fire dage og de sidste fire dage tilsammen danner en helhed der styrker den helt specielle fællesskabsånd der er på Festivalen. Det er den enkeltes ansvar overfor fællesskabet der gør, at festivalen er et så positivt sted at være.

- Men det der måske er allermest interessant, er det, der sker på vandringen fra det sted hvor man bor, til musikscenerne Det er her hvor de ekstra oplevelser skabes, der, hvor du går igennem byen, der, hvor du bruger byen, det er der byen begynder at tilbyde dig noget, der, hvor byen begynder at sætte nogle ting i gang, der, hvor du, som festivaldeltager oplever dig selv i mødet med andre. Der, hvor du går ind i nogle projekter og udvikler dig selv. Det er det tredje sted. Det er her, hvor publikum involvere sig og udvikle sig mellem musikken og og livet i teltene.

- Jeg synes der er noget usædvanlig og noget ekstraordinært smukt i at møde mennesker der er i en frisætningsproces. Og især i et musisk miljø, fordi musik er noget meget stærkt og den skaber nogle stærke indre billeder i mit sind, den åbner op og den accelererer min kreative proces. Derfor synes jeg at det, at lave noget der relaterer sig til mit fag, til arkitekturen, som jeg synes er et ualmindeligt stærkt fag, og samtidig har en midlertidighed, og fordi den allermest omhandler de sociale relationer, menneskelige relationer, og den menneskelige udvikling i et musisk miljø, i det kunstneriske udtryk, det synes jeg er meget interessant. Det er derfor jeg er der. Jeg er her, fordi jeg kan lide det.

Hvad synes du selv det vil være mest interessante ved årets festival, hvad er det, du glæder dig allermest til?

- De seneste par år har vi arbejdet på at differentiere de forskellige scener. Differentiere Roskilde Festivals bydele, hvor de forskellige scener ligger. Vi prøver at differentiere dem mere og mere, så de fremstår som enkelte områder, med deres egen identitet, med deres egen musik, deres egen indretning og deres egen madprofil. Jeg syntes vi har opnået at skabe forskellige områder, som er meget spændende, for eksempel Odeon der er et udpræget økologisk og genbrugsområde, både hvad angår mad og de produkter, der er til salg. Og vi forsøger så vidt det er mulig at sørge for at alt sammen er fair trade-produkter. Det synes jeg er meget stærkt. På Cosmopol området giver vi plads til minoriteter og subkulturer, til vækstlagene i vores samfund. Det synes jeg også er et meget stærkt område, især i den tid hvor der ikke rigtig gives plads til vækstlagene. Det kan vi se gennem hele vores opfattelse af Jagtvej 69, hvor vi som samfund, som land, som by, har bekæmpet den kreativitet og den udfoldelse der var der. Derfor synes jeg det er flot at få lavet et bydel på Roskilde Festival, som understøtter den ånd.

deltagelse

Jeg kan se, at det vigtigste for dig er samspillet mellem festivalen og publikum og hvordan festivalen inddrager publikum i forskellige processer. Samspillet, mellem publikum, musikken og hele den fysiske og æstetiske opbygning. Det er meget interessant og vigtigt for dig. Hvad er det i din baggrund der gør at, du har denne drive til at får dette samspil frem, hvorfra har du din glæde for at gøre det?

- Jeg er optimist, jeg er demokrat og et kunstnerisk menneske. Jeg er arkitekt, og har en positiv indfaldsvinkel til livet og til mine medmennesker. Jeg kan godt lide samværet, kunsten, musikken og så er det egentlig lykken, når man kan samle det hele i et.
Men hvorfor jeg kan lide det, det må du spørge mine gener om. – griner Jes.

Foto: Jes Vagnby, Laura Stamer

 

 

Event kalender

Su Mo Tu We Th Fr Sa
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

Bliv en forfatter!

Bliv en forfatter!