Et par spørgsmål til Mads Holger

×

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
Liberal Fredagsbar. Foto Torben Mark Petersen

Kultur og referenceramme er en vigtig del af vores samfund. Dog er det noget, der skal bestemmes politisk, eller vælges individuelt? Det er væsentlig forskel mellem den liberale og den konservative livssyn. Det forsøgte Mads Holger at skrive om. På baggrund af hans kronik i Politiken har jeg brug for at få belyst nogle spørgsmål.

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2038254/der-er-et-vaerdipolitisk-aandsfaellesskab-mellem-venstrefloejen-og-liberalisterne/

Status fra Bo Bangsgaard, liberal fra Lille Værløse:
”Vi skal beklage at liberalismen som ideologi ikke fortæller dig hvordan du skal leve dit liv. At der ikke kommer en færdig standardplan som du trygt kan bruge. Vi beklager at du som individ selv skal tage stilling og beslutninger for dit eget velbefindende. Undskyld.”

Kære Mads. Jeg holder meget af det du plejer at skrive. Jeg holder meget af din ironi og pointer, der er til at finde imellem linjerne. Jeg synes det er vigtig at have sådan en stemme som din i den offentlige debat. Derfor havde jeg glædet mig rigtig meget til at opleve dit oplæg til Liberal Alliances fredagsbar. Oplægget, havde en del gode pointer, men også et par skuffelser. Det kan selvfølgelig skyldes manglende tid, for emnet liberalisme og kultur kræver fordybelse og nuancering. På den anden side har jeg det svært med at forstå og relatere til din offensiv mod "de unge liberalister" - eller hvem det ellers er, der skal falde under dit skyts.
 

Selvfølgelig har du garderet dig selv mod al form for personlig respons ved at foregribe forsøg på karaktermord. Jeg ved nu ikke om mit svar vil være betegnet som sådan en. Det håber jeg sandelig ikke. Det jeg prøver er bare at forstå og relatere den virkelighed som du beskriver ud fra til den virkelighed de liberale befinder sig i. For den passer ikke helt med min forståelse af liberalisme - derfor vil jeg gerne bestræbe på at forstå det du mener og i den forbindelse har jeg nogle spørgsmål.

Jeg er enig med dig i, at kultur og den referenceramme kulturen skaber, er vigtig. Ligeledes er det vigtig at have kendskab til historie - det er vigtig at vide hvor vi kom fra, og hvad har formet vores samfund både etisk og æstetisk. Det er også vigtig at have forståelse for betydning af uddannelse og traditioner i det senmoderne samfund. Hvad er det der samler os, som mennesker? Jeg vil undlade at sige, som danskerne, da jeg selv er ikke dansk, hverken ved fødsel, nationalitet eller statsligt tilhørsforhold, derfor det er de almenmenneskelige og almenkulturelle der har den større betydning for mig, dog uden at nedgøre det, der kan betegnes for sammenfatning af den danske skik og værdier. Det ligger mig meget på sinde, det der foregår i den danske kulturdebat og i det danske kulturliv. Hvordan og af hvem blev den formet før og nu. Ligeledes er jeg bekymret for Danmark og dansk konkurrenceevne i den globaliserede verden. Det er netop derfor jeg har meldt mig under Liberal Alliances faner.

Jeg var ganske chokeret, da jeg læste i din Politiken-kronik om tilsvining og trusler. Min første reaktion var at dele den med beklagelse klokken sent om natten vi min Facebook – væg.

Derfor blev jeg lettere forundret, da jeg dagen efter fandt ud af, at tilsvining og trusler ikke var i en værre boldgade end din egen udtalelse om "de liberale kvinder, er tykke" - kan man sige det, så skal man også tåle at få et svar i samme tone - intet af det kan opfattes som andet end halv plat humor og dårlig stil og ikke som reel tilsvining og reelle trusler. I øvrigt er her linket til oplægget:

Jeg er ret ked af at du har fået kun 15 min taletid. Det kan være, at mere tid ville have givet plads til flere nuancer og flere spørgsmål i debatten, som jeg savnede. Havde jo selv et par spørgsmål på sinde, som jeg fik ikke mulighed for at stille. Det ER flere nuancer i kulturdebatten.

Ligeledes er det flere aspekter i den debat om det liberale livssyn, som nu kører i de store medier.
Jeg vil nu starte med det du skrev. For ikke at være helt på bar grund men hensyn til din og min egen referenceramme i forhold til de liberale holdninger, vil jeg tage fat i den tekst, der står på Lars Andersens (Licens Lars) Facebook cover. Lars Andersen er jo en af dem, du har refereret til både i din kronik og dit oplæg, uden at nævne navnet, men ved at nævne netop hans gøremål. Samtidig er Lars Andersen er nok den mest markante repræsentant for netop den type liberalisme eller endda anarkisme, som du anfægter.
Så, hvad har han så valgt, som en form for principprogram og overskriften over hans holdninger? Det er en LOV! Du kan være overrasket, men dog! Som anarkist vælger Lars Andersen at følge ganske liberal lov:
"KARDEMOMMELOVEN
Man skal ikke plage andre, man skal være grei of snill, og for øvrig kan man gjore hva man vil.
Politimester Bastian"

Så heri vil jeg tage udgangspunkt til for den liberale adfærd, som du anfægter.
Du nævner Heraklit i følgende passage: ”Jeg har ofte hørt liberalister henvise til den præsokratiske tænker Heraklit, hvis tanke bl.a. var den, at alting flyder.” - jeg vil gerne høre mere om kilder til netop denne henvisning i de liberale sammenhænge. For så vidt jeg ved, bliver liberalister for det meste beskyldt for at følge Ayn Rand, der står for netop virkelighedsnær objektivisme hvor grundprincippet er et påstand at "A is A" - så er det ikke meget, der får lov til at flyde i denne virkelighedssyn. Hvordan skulle dette hænge sammen med ” at alting flyder”, har jeg svært med at se. Vil tage imod reference, link eller henvisning til en bog med stor taknemlighed.

Du henviser også til Benthams utilitarisme - filosofi, der med rette og med flere eksempler fra den historiske virkelighed kan stå for udgangspunkt for det socialistiske livssyn og gerning. Liberalisme går jo ikke ind for personlig frihed på bekostning af andre, tværtimod. Så det må gerne uddybes, hvor er det i den liberale filosofi, som du kender til, at man forsvarer overgreb og krænkelse af den enkelte for samfundets skyld?  For det, liberale står for er i de absolut de korteste træk: "Man skal ikke plage andre" - og det passer bare enormt dårlig sammen med din passage om uskyldige mennesker, der skulle være sprættet op for organer.

Jeg kan give dig ret i at det liberale livssyn ikke kan stå alene i vores moderne samfund. Ofte bliver man nød til at definere og nuancere mange spørgsmål. Hvordan kan den anvendes i vores tidsalder? Hvilke forudsætninger har vi fra fortiden? Hvilke traditioner er gået tabt i velfærdsstatens regi? Kan der være plads til det, man kalder for ”elite” – i de libertarianske sammenhænge og i den ”libertarianske idealsamfund” og hvis ja, hvordan denne elite kommer til at definere sig selv?
Du har ret i at de liberale unge i øjeblikket har tendens til definere sig selv ved de materielle og ikke ved de åndelige, men ku’ det skyldes det faktum, at venstrefløjen sammen med statsmagten nærmest har taget patent på kulturen og åndelighed? Ku’ det skyldes, at den protestantiske kirke, som har dannet den kulturelle værdigrundlag for den liberale menneskesyn, i de moderne tider, her til lands har givet afkald på sin frihed, retten til at definere sig selv, på nogle af de grundprincipper der har defineret den som en kristen kirke og derfor ved at miste både sin autoritet og værdi og hermed også eksistensberettigelse? Derfor har de unge, som har behov for at tage afstand fra det venstrefløjen står for, til tider smider barnet ud sammen med badevandet.

Du nævner Gustav Salinas som skulle være en af den ungdoms forbilleder i den liberale sammenhæng. Jamen, takket være dig ved jeg at den arbejdsomme unge mand findes, dog tvivler jeg stærkt på, at nogle af mine mange venner og bekendte fra LAU ser ham som forbillede. Det virker lidt sådan, at du tager de generelle strømninger i den moderne ungdom og tilskriver dem en ideologi, som de i virkeligheden kender meget lidt til, hvis de overhovedet tænker over det.
Du har ret i, at de unge vil løsrive sig fra formynderisk og nærmest Orwellsk stat. Men er det mærkelig, når man kan se, at staten har vokset op til enorme størrelser, som du selv jo også ofte påpeger. Så er det ikke kun unge der vil protestere. Unge fra LAU gør det bare mere højlydt.
Du nævner modstanden mod traditionel myndighed, som man har til fælles med venstrefløjen - men venstrefløjen ER nutids traditionel myndighed i de libertarianske øjne – uanset om det er Lars Løkke eller er det Helle Thorning der sidder ved statsmagten!

Du nævner i din kronik en kvinde med tattoo over brysterne. Netop i sammenhængen med liberale ungdom og din optræden til fredagsbaren vil man tro at den omtalte dame var en af dem, der var til stede. Det er ikke det du skriver, men en uopmærksom læser, kan hurtig henledes til tanken. Især fordi lige efter, i teksten, betegner du den liberal kvindeideal som let tilgængelig. Om den påstand gælder alle eller de få, kan jeg nu ikke vurdere, men når man læser dine egne klummer, kronikker og endda din bog, ved vi at du ofte omtaler de forskellige kvindelige ledsagere og ex. elskerinder, som var eller er en del af dit liv, del af dine oplevelser. Du vækker endda misundelse hos visse unge liberale løver, hvad det angår, det ved jeg med sikkerhed! Betyder det så, at en mands tilgængelighed for kvinder gør ham mere attraktiv for konservative damer og tilgængelighed erkonservativ mandeideal?

Jeg vil også gerne forstå og relatere til den gode smag, som du så varmt taler for. Er beskrivelse af kavalergange, bryster og tattoo, omtale af kønslig omgang med sig selv sammenblandet med namedropping af diverse filosoffer og filosofiske retninger et udtryk for god smag? Eller? Hvad er det du vil betegne god smag og et højt etisk og æstetisk niveau og hvad er det, der er ”NO GO” i din verden?

Du anvender Dostojevskij til debat med de unge liberalister, men uanset om man mener, Gud er død eller ej, om alt er tilladt eller ej, hvis Gud er død, Hvis vi vil tage udgangspunkt i den vigtigste liberale lov: "du må ikke plage andre" - så har man afstukket ganske rimelige grænser for egen adfærd. Af samme grund vil trafikken ikke stå stille og man vil ikke køre på crack og skyde tilfældige forbipasserende - for det vil ende med, at man kommer til at plage andre, og det må man nemlig ikke ifølge de libertarianske principper.

Hvis jeg skal nu vende tilbage til dit oplæg ved den Liberal Fredagsbar hvor du taler om narko og våben- tror jeg ikke nogen som helst blandt de fornuftige liberale vil være uenig med dig og betvivle at det er ikke godt at tage narko eller skyde løs på gaden. Samtidig kan jeg godt se, at det er umulig at kende til samtlige undersøgelser omkring fri narko debatten og besvare spørgsmål der referer til dem. Men man kan forvente, at hvis du lægger ud med netop dette emne i et selskab, som har sat sig ind i problematikken, skal du kunne forsvare og argumentere for dine påstande noget mere saglig end du lige havde formået, ved at sige “Det gør man bare ikke” - JA! Nemlig! Det gør man nemlig ikke, men det giver ingen tilfredsstillende svar på noget, der kunne være en velargumenteret debat mellem det konservative og liberale livssyn omkring problematikker der ligger inden for kriminalisering af narko.

Ligeledes med smagsdommere, vil jeg tro, at det egentlig er flere liberale, der vil være enige med dig i, at det er helt i orden, at det er nogle mennesker, der ved mere om kunst kultur og æstetik, hvis mening er værd og interessant at lytte til fordi de har noget på hjertet, fordi de netop kan danne en referenceramme, som du efterlyser, i debatten om kunst og kultur. Men forskellen ligger der, hvor vi mener, at det ikke skal være staten eller for den sags skyld et politisk parti eller en koalition, der skal være landets første og vigtigste smagsdommer, der skal bestemme hvad vi skal mene, med pengepungen og magt i embedsmænds hænder. Derfor tager liberalister også afstand fra kulturdebatten, der kan hurtig blive formynderisk og ensidig. I den liberale verden vil hver enkelt have lov til at vælge egne etiske og æstetiske fyrtårne. Ud fra hvilke forudsætninger vil så disse fyrtårne være valgt nu og i fremtiden, og hvordan og ud fra hvilke forudsætninger valgte man dem før i tiden er en selvstændig diskussion. Det er netop der de unge liberale skal skaffe sig egne erfaringer og forståelse af deres egen plads i det historiske perspektiv og sammenhæng. På den måde er debatten relevant og vigtig at tage med den liberale miljø, men det er uheldigt, at kompromittere denne vigtige debat med henvisninger, der er taget ud fra en anden virkelighed end den, de liberale lige befinder sig i. Så har man nemlig ikke den fælles referenceramme, fælles forståelse og fælles sprog. Desværre.

Foto: Torben Mark Pedersen

 

Event kalender

Su Mo Tu We Th Fr Sa
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Bliv en forfatter!

Bliv en forfatter!