Billedet er et biprodukt af processen

Henrik Tranberg og hans malerier

Henrik Tranberg er psykolog, og praktiserer fra sine lokaler i Vanløse individuel terapi, underviser grupper i mindfulness og har studiegrupper af mere spirituel karakter. Udover sin professionelle praksis dyrker han meditation og den særige retning af intuitivt maleri, ”Vedic Art”.

Del

I de lyse lokaler i Vanløse har Henrik sin psykologpraksis og sit lille atelier, som egentlig blot er et hjørne af køkkenet, men indrettet til at rumme et par opspændte lærreder og de nødvendige akrylfarver. I praksislokalet hænger nogle af billederne, som er non-figurative, bærer præg af et lag-på-lag arbejde med materialerne, og giver fornemmelser af vand, bobler, mudder og planter. Som betragter kan man fortabe sig i dem, bare lade blikket hvile i dem og flyde med.

Ifølge Vedic Art-systemet skal ”kunstneren”, dvs. den som udfører arbejdet – for man behøver ikke at have nogen forudsætinger for at bruge metoden – tage udgangspunkt i sin egen bevidsthed og ”se” de billeder, som han rummer, og måske nedfælde dem på lærredet. Men det sidste er ikke strengt nødvendigt, for i grunden handler det blot om at se og anerkende de indre billeder.

At vide hvad man ikke ved

Henrik fortæller om sin indfaldsvinkel til arbejdet med Vedic Art:
”Jeg kom i kontakt med Vedic Art sidste sommer, hvor jeg fik et nyhedsbrev om systemet, ogtænkte, at det kunne da være meget sjovt, men stødte tanken fra mig igen, fordi jeg jo ikke kan male. Men så skulle min kone til USA, og jeg overvejede hvad jeg skulle foretage mg imens, og så tænkte jeg, jeg ville give det en chance. Jeg tog op til Sverige, hvor workshoppen foregik. Vi malede ude i en stald, hvor der var store lærreder spændt op på 4 gange 4 meter store spånplader,  dem var der 10-12 stykker af, og så var det ellers bare om at komme i gang. Charlotte, som underviste, forklarede at Vedic Art består af 17 principper, som hun udredte et for et, og som alle har en filosofisk baggrund. Egentlig kan man sige, at der er 18 principper, for der findes også et ”0´e” princip, som er kernen eller stilheden. Det første princip, stregen, fremkommer når kerne bliver sat i bevægelse. Vedaerne betyder på indisk egentlig ”viden”, og det har også en dobbeltbetydning på svensk, idet ”at vide” hedder ”at veda”. Det er netop det, det handler om, at være bevidst, at nå ind til dét, at vi allerede har al viden og alle udtryk inden i os.  Det handler om at se, hvad det er, der fortælles, når den første streg er sat på lærredet, eller rettere, inden vi sætter stregen. At se og erkende, at det vi ser, allerede er til stede!

Man prøver at se og følge, hvad der kommer frem af sig selv. Jeg fandt ud af, at jeg syntes det var enormt sjovt bare at tage en klud med maling og smide den efter lærredet og se hvad der skete. Sådan fik jeg også nogle aggressioner ud. Igen, jeg fulgte bare hvad der skete. Det sidste princip i rækken er ’fuldendelse’, hvor subjekt, objekt og proces er et. Hvor det viser sig, at det man ser i lærredet er én selv, at man ser sin egen bevidsthed. En anden del af arbejdet emd Vedic Art er at man bare ser på det indre billede uden decideret at male det frem. Bare det bliver set, så er det en del af processen.”

Produktet er sekundært

Det er en del af tanken bag systemet, at alle skulle kunne være med, og kunne bruge det som en del af en selvudviklingsvej. Derfor er de ikke bundet op på tekniske principper, og derfor føler trænede kunstnere sig til tider provokeret af den tekniske løshed, der er til systemet. Det er ikke æstetisk eller finkulturelt, og de billeder, som manifesterer sig af processen kan være ligegyldige for en tilfældig beskuer, mens de kan være særdeles betydningsfulde for kunstneren bag.

maleri af Henrik tranberg

”Det er et vigtigt princip i Vedic Art, at man skal have slået dommeren, vurderingen fra. At lade det komme af sig selv frem for at tænke, dømme og vurdere det.  Jeg kan godt mræke forskellen, når jeg møder folk der ikke har en kunstnerisk baggrund, og uddannede kunstnere. Ofte har dem med kunstnerisk baggrund en anden tilgang, mere styret, mere tænkt.”

Selv har jeg som kunstner ofte fundet mine egne ”terapeutiske” produkter for æstetisk ligegyldige, mens de har haft en enorm betydning erkendelsesmæssigt. Når man arbejder med intuitiv kunst er de et valg man tager, og nogen gange kan de lukke op for nogle ret heftige processer. Man kan ikke flygte fra sig selv, og det kan gøre ondt at se sig selv ærligt i øjnene

Henrik fortsætter: ”På sin vis er det heller ikke nødvendigvis meningen, at de skal udstilles. Man gør det for sin egen skyld. Det er et udtryk for mig, for den bevidsthed, som vælger at bryde igennem her. Det er ikke en interaktion med et galleri eller det offentlige rum.

Man kan sige, at produktet er en bivirkning af processen. Det at se, og at være i nærværet med sin proces, er det vigige her. Jeg mærker til tider en frustration over at se noget, jeg ikke teknisk kan få frem, men så genkalder jeg mig det vediske princip omkring bare at se på det.  Og det er processen! For det jeg ser, er jo en afspejling af mig. En af mine venner, som er spirituel coach opfordrede mig til at lave et billede af min sjæl. Jeg så for mig noget med nogle krystaller, og noget lys bagved. Det er så det, jeg er igang med ude i køkkenet. Jeg ved ikke om jeg kan få det frem, men jeg prøver!”

foto: Louise Kristensen

Event kalender

Su Mo Tu We Th Fr Sa
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Bliv en forfatter!

Bliv en forfatter!